Canisterapie je označení způsobu terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je myšlen přesně podle definice Světové zdravotnické organizace jako stav psychické, fyzické a sociální pohody.

Co si tedy pod pojmem canisterapie či zoorehabilitace představit? Lze ji rozdělit na několik složek – složku aktivizační, složku vzdělávací a výchovnou a samotnou terapii – kde dochází ke zlepšení zdravotního stavu klienta. Canisterapie je označení způsobu terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je myšlen přesně podle definice Světové zdravotnické organizace jako stav psychické, fyzické a sociální pohody. Je důležité si uvědomit, že terapie pomocí zvířat není vhodná pro každého, ale pro lidi, kteří mají ve svém srdci pro zvířata místo, může být velmi prospěšná. 

Metody canisterapie:

Metody canisterapie se liší dle druhu vykonávaných činností, místa výkonu a vykonávající osoby. 

Dělění:

  • AAA (Animal Assited Activities) -  Aktivity za pomoci psů, se především o návštěvní činnost klientů v zařízeních sociální péče, kteří jsou vytrženi z každodenního stereotypu, stimulováni k pohybu, trénování paměti a kontakt se zvířetem navozuje u klientů stav psychické, fyzické a sociální pohody. Činnost je vykonávána často na bázi dobrovolnictví a vykonává jí proškolená osoba se svým otestovaným psem. Je nutné, aby byl při AAA přítomen i personál, který v případě potřeby pomohl zajistit bezpečnost (pečovatel, pedagog, ergoterapeut), neboť osoba provádějící canisterapie je především povinna zajistit psa v případě krizové situace např. pádu klienta.
  • AAT (Animal-Assisted Therapy) -  Terapie za pomoci psů je léčebnou metodou, kterou musí indikovat lékař či fyzioterapeut. Může se jednat o léčbu v oblasti psychoterapie či fyzioterapie a proškolený tým (člověk a pes) se stává součástí této terapie pod přímým vedením kompetentní osoby (fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, psychiatr, informovaná zdravotní sestra, lékař apod.) a pomáhá dle pokynů při terapii.
  • AAE (Animal-Assisted Education) – jedná se vzdělávání za pomoci psů (zvířat), které provádějí buď vyškolení pedagogové ve školách a vzdělávacích institucích, nebo za přítomnosti canisterapeutického týmu. Také může probíhat jako osvětová činnost a poskytování informací (diskuze, přednášky, workshopy).
  • AACR (Animal Assisted Crisis Response) - krizová intervence za pomoci psů je dostupná a rychlá kvalifikovaná pomoc občanům. Včasná a kvalifikovaná pomoc může působit jako prevence dlouhodobým psychickým obtížím. Nejčastěji to může být ztráta blízké osoby - rozvod, úmrtí; ztráta zaměstnání, zhoršení společenského postavení, ohrožení zdraví - úraz, nehoda, živelné pohromy, teroristický útok, kdy speciálně vyškolený tým může pomoci se zmírněním stresu a uvolnění organismu zasažené osoby. Je vhodný psychoterapeutický výcvik psovoda.