Námi nabízené služby

  • Vzdělávací semináře a testování psů k výkonu canisterapie - pro veřejnost
  • Výcvik psů pro osoby se zdravotním postižením - osoby se zdravotním postižením
  • Poradenství v oboru kynologie - pro všechny
  • Výkon canisterapie pro všechny cílové skupiny klientů - pracují výhradně otestované a proškolené týmy - pro organizace i pro jednotlivce.

Doufáme, že budete s nabídkou služeb spokojeni, jakékoli připomínky jsou vítány. 
Pro více informací nás kotaktujte na uvedených emailech nebo telefonech.


 

Využijte znalostí a dlouholetých zkušeností našeho personálu, který Vám vždy ochotně pomůže. Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem, rádi zodpovíme i Vaše nejzákladnější dotazy.

Radost a rozruch do domova seniorů přináší zlatý retriever Sťuart. Je to náš specialista na babičky, protože jak vidí nějakou seniorku, hnedka podává pacičky jednu přes druhou.

Jedná se o malé chráněné bydlení pro dospělé muže s mentálním postižením. Canisterapii zde provádí jedna z našich členek v rámci svého zaměstnání asistenta.

Poskytuje podporu a pomoc osobám s mentálním případně kombinovaným postiženímv pobytových i ambulantních službách.

Že je Sťuart nejen lupič, ale i mazlík a krasavec, by Vám mohli vyprávět senioři z Prahy 3, kam dochází do jejich domovů, aby jim zpříjemnil čas.

Nabízí intenzivní rehabilitaci, ošetřovatelskou péči a léčbu v rámci specifického geriatrického režimu. Poskytuje terénní osobní asistenci a vede denní stacionář pro pacienty ohrožené ztrátou soběstačnosti.
Canisterapii jsem pro toto centrum začli poskytovat v roce 2016.

Jsou to speciálně vycvičení psi, kteří pomáhají velké skupině osob s tělesným postižením. Tito lidé mají postižení získané většinou úrazem (dopravní nehody, skoky do vody apod.) nebo jako následek pooperačních komplikací. Druhou skupinou jsou lidé, kteří trpí závažnými onemocněními např. svalová dystrofie, DMO, roztroušená skleróza, rozštěp páteře, stavy po borelióze a mnoho dalších.

Je takový pes, který pomáhá především osobě pečující o postiženou osobu a napomáhá při její rehabilitaci. Klienti jsou zpravidla lidé s kombinovaným postižením, velmi často malé děti, u kterých lze dosáhnout rehabilitací zlepšení jejich zdravotního stavu či zmírnit progresi onemocnění.

Je kompenzační pomůckou, která zajišťuje bezpečný a plynulý pohyb osob se zrakovým postižením. Základními cviky jsou zahájení chůze, zastavení chůze, zpomalení a zrychlení chůze atd.

Záchvatové onemocnění není vidět, osoba jím postižená zpravidla normálně komunikuje a vypadá jako zdraví člověk. Pro některá záchvatová onemocnění je vhodnou kompenzační pomůckou vycvičený pes.