Je kompenzační pomůckou, která zajišťuje bezpečný a plynulý pohyb osob se zrakovým postižením.

Cviky vodícího psa

 • Zahájení chůze, vedení ve směru – na povel „vpřed“ pes vykročí určeným směrem, samostatně napne vodič a udržuje jej v mírném tahu. Povel se používá, když je chůze přerušena. Pes by neměl bezdůvodně měnit směr ani tempo chůze.
 • Zastavení chůze – na povel „stůj“ pes musí neprodleně zastavit – využívá se kdykoliv to nevidomý potřebuje (např. mu zvoní mobil)
 • Zpomalení a zrychlení chůze – povely „pomalu“ u zpomalení a „jdeme“ či „rychle“ u zrychlení – využití např. zpomalení např. na kluzkém povrchu a zrychlení  při přecházení rušné ulice
 • Odbočení vpravo – na povel „ vpravo“ pes odbočí na nejbližším možném bezpečném místě, pes pokračuje ve směru chůze dokud není možno odbočit i přes možné opakované povely
 • Odbočení vlevo – na povel „ doleva“(důraz na doleva, jinak oba povely zní stejně) pes odbočí na nejbližším možném bezpečném místě, pes pokračuje ve směru chůze dokud není možno odbočit i přes možné opakované povely
 • Překážky – z obou stran, výškové, pohyblivé, terénní nerovnosti – povel se nepoužívá, pes se vyhýbá a míjí je, tam kde je to možné – má dostatek místa, nebo je označí zastavením, je běžné, že pes při průchodu překážkami změní tempo chůze
 • Převedení přes vozovku – na povel „vpřed“ či „převeď pes vykročí a bezpečně, přímo (šikmo pouze stojí-li v cestě překážka např. zaparkované auto) vede na druhou stranu vozovky
 • Vyvedení z nepřehledné situace – povel „vyveď“  - používá se v místě, kde není možno pokračovat v přímém směru nebo při vyvedení např. obchodního centra, úřadu, nádraží
 • Nalezení a označení chodníku – na povel „hledej chodník“vyhledává a označuje pes okraj chodníku, směrem z vozovky i do vozovky, cvik usnadňuje orientaci a zvyšuje bezpečnost, je možno použít pro upřesnění směru povely „vpravo“ či „doleva“
 • Nalezení a označení schodů -  na povel „hledej schody“vyhledává a označuje pes první schod směrem dolů i nahoru, povel je možno upřesnit povely „dolů“ a „nahoru“, následuje povel „vpřed“, chůze po schodech a pes automaticky označuje poslední schod směrem dolů i nahoru, cvik usnadňuje orientaci a zvyšuje bezpečnost, je možno použít pro upřesnění směru povely „vpravo“ či „doleva“
 • Nalezení a označení eskalátoru – na povel „hledej eskalátor“ pes nalézá a označuje zastavením vstup na eskalátor, na další povel „vpřed“ vstupuje na jedoucí schody, kde zůstává vedle nohy klidně stát, na konci plynule spolu s nevidomým vystupuje
 • Nalezení a označení dveří – na povel „hledej dveře“ nelézá pes nejbližší dveře a označuje je zastavením, přičemž je žádoucí, aby jeho hlava směřovala ke klice dveří, jedná-li se o otevřené dveře, pes při procházení zvolní tempo chůze, je možno použít pro upřesnění směru povely „vpravo“ či „doleva“
 • Nalezení a označení lavičky (místa k sezení) – na povel „hledej lavičku“ nelézá pes nejbližší místo k sezení a označuje zastavením a či položením hlavy na toto místo, je možno použít pro upřesnění směru povely „vpravo“ či „doleva“, někdy se můžeme setkat s tím, že pes označuje místo k sezení tím, že na něj naskočí předními tlapkami – to je jistě velmi efektní, ale jen do doby, než je blátivé počasí a obtisk psích tlapek máme na zadní části kalhot
 • Nalezení a označení zastávky  – na povel „hledej zastávku“ nelézá pes zastávku a označuje sloupek  zastavením, je možno použít pro upřesnění směru povely „vpravo“ či „doleva“
 • Chůze po krajnici – pro chůzi po krajnici se používá povel „doleva kraj“ či „vpravo kraj“, pes vede nevidomého po krajnici tak, aby neohrozil bezpečnost, je-li v cestě nějaká překážka, pes ji označí, opatrně vyvede nevidomého a automaticky se vrací na krajnici